Tạo mới Thẻ Thanh toán

Bước 1: Chọn phần “Thẻ” trên thanh chức năng.

Bước 2: Chọn nút “Thêm thẻ mới”. Nếu Quý khách đã đạt giới hạn thẻ và không thể tự tạo thẻ mới, vui lòng liên hệ Đội ngũ Quản lý tài khoản để được hỗ trợ.

Bước 3: Quý khách có thể đặt tên cho từng thẻ để dễ dàng quản lý. Sau đó chọn “Gửi”.

Bước 4: Hoàn tất kích hoạt thẻ. Chúng tôi sẽ gửi email thông báo khi thẻ của Quý khách đã sẵn sàng để sử dụng.