Quản lý và Sử dụng Thẻ Thanh toán ảo (VCC)

lianlian vcc virtual card

Với mong muốn cung cấp giải pháp và dịch vụ thanh toán liền mạch tới Quý khách hàng, LianLian xin lưu ý khách hàng tuân thủ theo những hướng dẫn về việc sử dụng và quản lý thẻ nhằm tăng tỷ lệ giao dịch thành công:

1. Lỗi “Insufficient balance”: Thẻ VCC không đủ số dư

Quý khách vui lòng thường xuyên kiểm tra số dư tài khoản nhằm đảm bảo quá trình thanh toán không bị gián đoạn do không đủ số dư (số dư của thẻ được liên kết trực tiếp tới số dư trong ví LianLian của Quý khách).

2. Lỗi “Exceeds transaction limit”: Quá hạn mức giao dịch

Với các thẻ ảo mà Quý khách đã cài đặt hạn mức tối đa cho mỗi giao dịch nhằm quản lý việc sử dụng thẻ, vui lòng giảm thiểu các giao dịch vượt quá hạn mức giao dịch của các thẻ này.

3. Kiểm tra kỹ thông tin thẻ

Vui lòng kiểm tra kỹ số thẻ, ngày hết hạn, mã CVV  khi thực hiện liên kết thẻ vào các nền tảng cần thanh toán.

4. Lưu ý kiểm tra ngày hết hạn thẻ

Thường xuyên kiểm tra các thông báo liên quan đến thẻ nhằm đảm bảo thẻ vẫn còn hạn sử dụng (Đối với trường hợp thẻ sắp hết hạn, Quý khách có thể yêu cầu thực hiện đổi thẻ mới).

5. Thực hiện khoá thẻ không còn sử dụng

Đối với những thẻ Quý khách đã thực hiện liên kết thanh toán trước đó, nhưng không còn muốn sử dụng, Quý khách vui lòng thực hiện khóa (block) thẻ để tránh tình trạng các giao dịch thất bại nhiều lần liên tiếp.

 

Trong trường hợp Quý khách nhận được thông báo “Hoạt động thanh toán không được hỗ trợ (Unsupported scenario)”, Quý khách vui lòng liên hệ với đội ngũ Account Manager của LianLian để hiểu rõ hơn nguyên nhân và hỗ trợ xử lý vấn đề, hoặc tham khảo các mục đích thanh toán tương ứng với các đầu thẻ dưới đây:

ĐẦU THẺ 5229:

Các hoạt động thanh toán liên quan đến Amazon, Amazon Ads, OTA (du lịch & khách sạn), Education (giáo dục & học phí), Intellectual Property (tài sản thuộc quyền sở hữu trí tuệ)

ĐẦU THẺ 2229:

Sử dụng được cho tất cả các hoạt động thanh toán