QUẢN LÝ VÍ

Giới thiệu chung về chức năng quản lý ví điện tử

Xin chào, LianLian có thể giúp gì cho bạn?

Danh sách nội dung

QUẢN LÝ VÍ

Việc kinh doanh trên nhiều nền tảng và quốc gia đã trở thành một xu thế đối với các nhà bán hàng Việt. Chính vì vậy, việc chuyển đổi giữa các ngoại tệ cho nhiều mục đích khác nhau là một nhu cầu tất yếu.

Chuyển đổi ngoại tệ

  • Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản LianLian và chọn “Quản lý” (Manage)
  • Bước 2: Chọn “Chuyển đổi tiền tệ” (Convert a currency)
  • Bước 3: Chọn đơn vị tiền tệ cần chuyển đổi và chọn “Tiếp theo” (Next). Tỷ giá chuyển đổi sẽ được LianLian cập nhật tự động theo thời gian thực
  • Bước 4: Chọn “Xác nhận” (Confirm) để hoàn tất chuyển đổi ngoại tệ