Ví điện tử

Ví điện tử của LianLian, một giải pháp toàn diện nhất cho việc quản lý và tối ưu hóa dòng tiền trong xu hướng toàn cầu hóa thương mại.

Hướng dẫn sử dụng ví điện tử

Nhận thanh toán

Rút tiền về ngân hàng Việt Nam

Gửi và yêu cầu thanh toán

Virtual Card

Quản lý ví