GỬI VÀ YÊU CẦU THANH TOÁN

LianLian Global hỗ trợ cho các doanh nghiệp gửi và yêu cầu thanh toán hoàn toàn miễn phí từ các nền tảng buôn bán trực tuyến toàn cầu.

GỬI VÀ YÊU CẦU THANH TOÁN

Khi nhận thanh toán từ các nền tảng buôn bán trực tuyến toàn cầu, những khoản tiền đó sẽ được chuyển vào số dư LianLian của bạn. Từ đây, bạn có thể thanh toán cho những người dùng LianLian khác hoàn toàn miễn phí.

Hướng dẫn gửi yêu cầu thanh toán

 • Bước 1: Chọn mục “Yêu cầu” và điền email của người thanh toán
 • Bước 2: Điền các thông tin yêu cầu thanh toán như số tiền, loại tiền tệ, mục đích, ngày đến hạn, tin nhắn và tải lên hình ảnh hoá đơn hoặc hợp đồng
 • Bước 3: Kiểm tra lại thông tin của người thanh toán và thông tin yêu cầu, nhấn “Gửi”
 • Bước 4: Hoàn tất gửi yêu cầu thanh toán

Hướng dẫn chuyển tiền nội ví

 • Bước 1: Chọn mục “Gửi” và “Yêu cầu thanh toán”, sau đó điền thông tin người nhận
 • Bước 2: Điền các thông tin yêu cầu thanh toán như số tiền, loại tiền tệ, mục đích, tin nhắn và tải lên hình ảnh hoá đơn hoặc hợp đồng
 • Bước 3: Nhập mã xác thực được gửi đến số điện thoại đăng ký
 • Bước 4: Hoàn tất chuyển tiền

Hướng dẫn thanh toán thông qua tài khoản ngân hàng – thanh toán ngoại ví

 • Bước 1: Chọn mục “Gửi” và chọn “Manage contacts”
 • Bước 2: Chọn “Thêm thông tin liên hệ”
 • Bước 3
  • Chọn “Chuyển khoản qua ngân hàng”
  • Điền các thông tin cần thiết như liên hệ, số tiền, loại tiền tệ và tài khoản ngân hàng
  • Chọn “Gửi” để hoàn tất