Hướng dẫn gắn tài khoản nhận vào Amazon

  • Buớc 1: Thêm tài khoản nhận

Đăng nhập tài khoản Amazon của bạn, và truy cập vào phần “Payment Information”. Tại đây, bạn hãy chọn “Phương thức nạp tiền”, tiếp tục chọn “Deposit Methods”.

Chọn “Add new method”.

 

  • Bước 2: Chọn marketplace mà bạn muốn thêm phương thức nạp tiền mới

Nhấp vào “Amazon.com” là sàn thương mại mà bạn muốn thêm phương thức nạp tiền.

 

  • Bước 3: Điền thông tin tài khoản nhận tiền

Trên màn hình hiển thị chi tiết tài khoản nhận tiền, Quý khách hãy điền đầy đủ thông tin tài khoản nhận tiền hoặc VBA (Tài khoản ngân hàng ảo) của bạn, sau đó chọn “Set deposit method” để hoàn tất quá trình liên kết VBA với tài khoản Amazon.

Quý khách có thể tìm thấy các thông tin của tài khoản nhận VBA tại trang quản lý của LianLian như sau: