Kích hoạt tính năng xác thực 2 bước (2FA)

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản LianLian Global Việt Nam, trong phần “Cài đặt” (Settings), ấn chọn “Cài đặt bảo mật” (Security Settings)

 

Bước 2: Ấn tùy chọn “Thiết lập” (Set-up) tại phần “Xác thực OTP” (OTP Authentication)

 

Bước 3: Điền mã OTP được gửi về số điện thoại đăng ký của Quý khách để tiếp tục

 

Bước 4: Chọn loại 2FA để sử dụng thay thế mã OTP (các loại 2FA này đều có thể sử dụng trên ứng dụng điện thoại hoặc trên trình duyệt web)

 

Bước 5: Sử dụng tính năng quét QR của ứng dụng đó để quét mã kết nối hiển thị trên màn hình của Quý khách.

Hoặc Quý khách có thể lấy 1 đoạn code có sẵn trong ứng dụng 2FA để tiến hành kết nối với tài khoản LianLian.

 

Bước 5: Xác nhận lại mã 2FA ở bước 4, tài khoản của bạn sẽ đăng xuất ra khỏi website của LianLian. Khi đăng nhập trở lại, bạn đã có thể sử dụng mã 2FA được cung cấp cho các hoạt động xác thực.